Din literele i, n, t, i, m, i, z, a, t, -, o poți aranja următoarele cuvinte:

11- Cuvinte din litere  (1)

intimizat-o (21)

10- Cuvinte din litere  (1)

intimizato (21)

9- Cuvinte din litere  (5)

amintit-o (12)intimat-o (12)intimizat (19)mitizat-o (19)nimitat-o (12)

8- Cuvinte din litere  (9)

amintito (12)imitat-o (11)intimato (12)intimiza (18)izinit-o (15)miatonii (12)miniat-o (11)mintia-i (10)mitizato (19)

7- Cuvinte din litere  (26)

amintii (10)amintit (10)imitato (11)inima-i (9)intimai (10)intimat (10)ionizai (15)ionizam (18)ionizat (15)minat-o (10)minta-i (9)mionita (11)mioza-i (17)miozina (18)miozita (18)mitizai (17)mitizat (17)mizat-o (17)monazit (18)motanii (11)nimitai (10)nimitat (10)nomazii (18)tiamino (11)titanii (7)titanim (10)

6- Cuvinte din litere  (51)

aminti (9)aminto (10)amniot (10)amonit (10)anomii (10)anozii (14)atomii (10)atonii (7)azotit (14)imitai (9)imitat (9)inia-i (5)inim-o (9)inimoi (10)intima (9)intimi (9)intimo (10)ioanit (7)ioniza (14)izinim (16)izinit (13)izma-i (15)izmano (17)manito (10)mantii (9)minato (10)miniai (9)miniat (9)mintia (9)mintii (9)mionit (10)mitiza (16)mitoza (17)mizato (17)moinat (10)montai (10)montat (10)motani (10)nimita (9)noimii (10)nomazi (17)oina-i (6)omizii (17)timizi (16)timona (10)tina-i (5)titani (6)tizano (14)tomnai (10)tomnat (10)znamii (16)

5- Cuvinte din litere  (56)

amino (9)anito (6)anozi (13)antim (8)anzii (12)atomi (9)atoni (6)azimo (16)iat-o (5)iii-a (4)imita (8)inima (8)inimi (8)inimo (9)intim (8)ionat (6)ionii (6)izini (12)manii (8)manto (9)mi-ai (7)miazo (16)minai (8)minat (8)minia (8)minio (9)minta (8)minto (9)mioza (16)mizai (15)mizat (15)moina (9)monta (9)motan (9)naomi (9)noima (9)noimi (9)notai (6)notam (9)notat (6)omiat (9)omizi (16)otita (6)taino (6)tanti (5)tiano (6)timia (8)timii (8)tinzi (12)titan (5)tizii (12)tomna (9)tonii (6)zi-mi (14)zoiai (13)zoiam (16)

4- Cuvinte din litere  (82)

a-mi (6)amin (7)anii (4)anio (5)anti (4)anto (5)anzi (11)atom (8)aton (5)azot (12)i-ai (3)i-am (6)i-mi (6)ia-i (3)ia-o (4)ii-a (3)imit (7)inat (4)inia (4)inii (4)init (4)ioan (5)iona (5)ioni (5)iota (5)izma (14)izmo (15)m-ai (6)maio (8)mani (7)mano (8)mato (8)matt (7)mi-a (6)mi-i (6)mi-o (7)mina (7)mini (7)mino (8)mint (7)mita (7)mito (8)miza (14)mizo (15)moii (8)mona (8)mont (8)mota (8)n-ai (3)n-am (6)n-oi (4)nato (5)nita (4)noii (5)noma (8)nota (5)oiai (5)oiam (8)oina (5)oman (8)omit (8)tain (4)tina (4)tino (5)titi (4)tiza (11)tizi (11)toma (8)tona (5)toni (5)tont (5)tota (5)zi-i (10)zi-o (11)zina (11)zino (12)zita (11)zoia (12)zoii (12)zoim (15)zoit (12)zona (12)

3- Cuvinte din litere  (57)

a-i (2)ami (6)amo (7)ani (3)ano (4)ati (3)azi (10)i-a (2)i-i (2)i-n (2)i-o (3)ian (3)iaz (10)iii (3)imn (6)ina (3)ino (4)ion (4)iot (4)ita (3)ito (4)iza (10)m-a (5)mai (6)man (6)mao (7)mat (6)mia (6)mii (6)mio (7)mit (6)moi (7)mta (6)n-a (2)n-o (3)nai (3)nat (3)naz (10)nit (3)noa (4)noi (4)oia (4)oii (4)oim (7)oit (4)oma (7)tai (3)tam (6)tao (4)tim (6)tiz (10)tnt (3)toi (4)tom (7)ton (4)tot (4)zoi (11)

2- Cuvinte din litere  (25)

ai (2)am (5)an (2)at (2)ia (2)ii (2)im (5)io (3)it (2)iz (9)ma (5)mi (5)mo (6)na (2)ni (2)no (3)nt (2)oa (3)oi (3)om (6)oz (10)ta (2)to (3)za (9)zi (9)